Buradasınız : Hakkımızda / Genel Bilgiler
Türkçe
English
Cuma, 22.03.2019

Genel Bilgiler

Matematik Bölümü 03.06.2005 tarihli Yükseköğretim Yürütme Kurulu toplantısında incelenerek 2547 sayılı kanunun 2880 sayılı kanunuyla uygun görülerek açılmıştır. 17 Mart 2006 tarih ve 26111 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren 5467 sayılı Kanun hükmünce 2809 sayılı Yükseköğretim Kurumları Teşkilat Kanununa eklenen EK Madde 65’ye göre adı ve bağlantısı değiştirilerek Giresun Üniversitesi’ne bağlanmıştır. 2008-2009 eğitim-öğretim yılında öğrenci almaya başlayan bölümün 40 öğrencisi mevcuttur.

Bölümde henüz alt bilim dalları oluşturulmamasına karşın Geometri, Analiz ve Fonksiyonlar Teorisi anabilim dallarında doktorasını yapmış öğretim üyeleri mevcuttur.

Programın Amacı:

Matematik programı matematik ilke, yöntem ve sistemlerinin analizi, geliştirilmesi ve bunların karşılıklı ilişkileri ile bu ilke ve yöntemlerin bilimsel ve teknolojik alanlara uygulanması gibi konularda eğitim yapar.

Programda Okutulan Belli Başlı Dersler:

Matematik programında başlıca Analiz, Analitik Geometri, Fizik, Lineer Cebir, Soyut Matematik, Cebir ve Sayılar Teorisi, Diferensiyel Denklemler, Soyut Cebir, Geometri, Diferensiyel Geometri, Nümerik Analiz, Reel Analiz, Kompleks Fonksiyonlar Teorisi, Topoloji gibi temel dersler yanında Bilgisayar Bilimleri ile ilgili C++, Turbo C, Pascal gibi çeşitli programlama dilleri de verilmektedir.

Gereken Nitelikler:

Lise diploması ve Üniversite Giriş Sınavında yeterli puan alarak yerleştirilmiş olan adaylar programa kabul edilirler.

Matematik alanında çalışmak isteyen bir öğrencinin üstün bir akademik yeteneğe, özellikle sayılarla akıl yürütme, soyut düşünme gücüne sahip olması, cebir ve geometriye ilgi duyması gerekmektedir.

Bölümün Verdiği Derece:

Matematikçi

Mezuniyet Seviyesi:

Lisans

Programın Resmi Süresi:

Toplam dört yıl (örgün öğretimde 1 yıl yabancı dil hazırlık programı hariç), her yıl iki dönem, dönemde 16 haftadır.

Eğitim Türü:

Tam zamanlı

Program mezuniyet şartı:

Genel ortalamanın 4.00 üzerinden en az 2.00 olması ve kalma notunun (DC aşağısı) olmaması

Mezuniyet için Minimum Ders Sayısı:

Bütün zorunlu derslerin ve 7. dönem iki sekizinci dönem iki olmak üzere toplam dört seçmeli dersin alınmış olması şarttır.

Mezunların Çalışma Alanları:

Matematik programı mezunları, Orta Öğretim Alan Öğretmenliği Tezsiz Yüksek Lisans Programını da bitirdikleri takdirde orta öğretim kurumlarında ya da özel dershanelerde matematik öğretmeni olarak çalışabilirler. Matematik programı mezunları astronomi ve uzay bilimleri, istatistik, araştırma teknikleri alanlarında Bakanlıkça yeterli sayılacak düzeyde dersler aldıklarını kanıtladıkları takdirde, bu derslerin öğretmenliğine de atanabilmektedirler. Matematik eğitimi, sayılarla akıl yürütme bilgi ve becerisini ve bilgisayar alanında çalışabilmek için gerekli bir takım bilgi ve yeteneği kazandırdığından bazı matematikçiler DİE, MTA, TEK, DSİ gibi kamu kurumlarında ya da özel kuruluşlarda Bilgisayar Programcısı, Kontrolör, Aktüerya Uzmanı, Hesap Uzmanı olarak da çalışmaktadırlar. Bilgi işlem, istatistik, iş-ticaret, sosyal ve temel bilimlerdeki araştırma alanlarında matematikçilere gereksinim duyulmaktadır. Günümüzde bankacılık sektöründe de birçok matematikçi görev almaktadır.